Jeroen Stehouwer


Jeroen ondersteunt RenewabLAW vanuit zijn eenmanszaak Stey Legal bij het onderzoek dat RenewabLAW uitvoert voor de Unie van Waterschappen.

Jeroen werkt tevens als (junior) jurist bij Statkraft.

Jeroen heeft een master Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University. Hij heeft tevens de bachelor in die richting aan dezelfde universiteit gevolgd.

Tijdens zijn master heeft hij onderzoek gedaan naar schaarse rechten bij de aanleg van wind- en zonneparken. Deze onderzoeksconclusies zijn gepresenteerd aan het ministerie van EZ & BZ,  Enexis B.V., de provincie Noord-Brabant en medewerkers van diverse gemeenten. Enkele weken na afronding van het project werd een van zijn onderzoeksconclusies bevestigd door de rechtbank Arnhem: de netbeheerder is niet gebonden aan het ‘first come, first serve principle’. Europees

Meer er weten over Jeroen Stehouwer? Bekijk zijn ervaring op zijn Linkedin-profiel.