ProRealis

ProRealis is een onafhankelijk en breed georiënteerd project- en adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en hernieuwbare energie. De kwaliteit van ProRealis ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis en projectmanagement. Op deze wijze worden marktpartijen en overheden ondersteund en geadviseerd bij complexe opgaven en opdrachtgevers geholpen om hun ambities op een grensverleggende wijze te verwezenlijken. Het streven is dan ook altijd om dit te realiseren binnen budget, planning en tevredenheid van de klant.

ProRealis geeft sturing en richting aan ideeën en projecten rond (ondergrondse)infrastructuur, gebiedsontwikkeling, bedrijventerreinen, havens, water en stedelijke vernieuwing. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij de ontwikkeling van business cases, de opzet van een nieuwe (energie)maatschappij, het operationeel management, omgevingsmanagement en de afstemming tussen verschillende projecten.

Aanspreekpunt voor RenewabLAW  is Marlon Pijpelink. Hij studeerde Landschapsarchitectuur en Planning aan Wageningen Universiteit met de specialisatie Ruimtelijke planning. Als vooropleiding heeft hij Plattelandsvernieuwing aan de HAS Den Bosch gestudeerd met de afstudeerrichting Stad- en streekontwikkeling. Hij is zijn loopbaan gestart bij een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau als adviseur en projectleider landelijk gebied. Sinds 2009 is hij vanuit ProRealis actief betrokken bij verschillende projecten.

Meer weten over ProRealis en Marlon Pijpelink? Bekijk zijn ervaring op zijn Linkedin-profiel.