Aanpak

De aanleg van een windmolenpark in zee of op land? De plaatsing van zonnepanelen in een park of op huizen van een woningbouwvereniging?

Verzamelen en verwerken van organisch afval tot biogas? De aanleg van een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen? Of de opvang en het hergebruik van industriële restwarmte?

Het succes van hernieuwbare energieprojecten staat of valt met een gestructureerde, integrale aanpak van diverse specialisten. Voor heldere, juridische adviezen en pragmatische ondersteuning kunt u als projecteigenaar of stakeholder terecht bij RenewabLAW, het initiatief van Jan Albert Timmerman
Samen met een netwerk van professionele partners staat RenewabLAW u pro-actief met raad en daad terzijde bij de energietransitie die Nederland (en ook Europa) moet en gaat door maken.

5-stappenplan

5 stappenHernieuwbare energieprojecten zijn duurzame uitdagingen voor de toekomst. De bijdrage van RenewabLAW gaat veel verder dan juridische problemen of bedreigingen signaleren en oplossen. Om toegevoegde waarde te creëren, leggen we de nadruk op kansen zien en benutten. Elk (mogelijk) hernieuwbaar energieproject benaderen we daarom via een 5-stappenplan: Haalbaarheid – Ontwikkeling – Contractering – Realisatie – Operatie & Onderhoud. Door de stappen heen loopt het financieringsproces. Financiering is dus een essentieel onderdeel van enkele relevante stappen.

Als u juridisch de juiste accenten legt, kunt u in elke stap winst boeken. RenewabLAW is u daar graag bij van dienst. De voorkeur gaat uit naar advies en ondersteuning van begin tot einde. Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor de afzonderlijke stappen.

RenewabLAW is aangesloten bij:

Holland Solar

NWEA

Blog