Blog

We’re Hiring!

De energietransitie (je weet wel, de verschuiving van fossiele naar (decentrale) duurzame energie) om uiteindelijk ‘well below 1,5 degree’ vanuit het Parijs-akkoord te komen is in Nederland in volle gang. Als niche-kantoor (focus op hernieuwbare energie en energiebesparing) ondervindt RenewabLAW ook de gevolgen van die transitie. Ondermeer door de toegenomen werkzaamheden voor klanten. Ten gevolge

ATO’s in overvloed!

De afgelopen maanden zijn er wat betreft het soort aansluit- en transportovereenkomst (ATO) veel nieuwe mogelijkheden (bij netbeheerders) langsgekomen. Hadden we namelijk voorheen alleen de ATO met een gegarandeerd transportvermogen, ten gevolge van congestie(management) zijn daar andersoortige ATO’s bij gekomen. ATO’s waarmee door de aangeslotenen van dat gegarandeerde transportvermogen op sommige momenten (vrijwillig) afstand wordt

Wet Collectieve Warmte verbiedt warmtegemeenschappen om winst te maken; mag dat en wat is dan die winst die verboden is?

Energiegemeenschappen Mijn header op LinkedIn geeft al aan dat de zgn. ‘energiegemeenschappen’ mijn warme belangstelling hebben. Maar wat zijn nu die energiegemeenschappen? Kort en bondig komt het erop neer dat in een energiegemeenschap burgers, (kleinere) bedrijven en lokale overheden samenwerken wat betreft de lokale energievoorziening en dat ook de zeggenschap en het eigendom lokaal is

Bye-bye ‘first come, first served’​!

Op 2 maart 2023 publiceerde de ACM een relevant artikel. De ACM geeft aan dat zij het zgn. ‘maatschappelijk prioriteren’ door netbeheerders mogelijk maakt. Dit even los van de vraag of netbeheerders daar in algemeenheid nu de zegen van de ACM voor nodig hadden en niet al eerder zelf dat konden doen (ik schreef daar

Studiemiddag Zon op Dak

Op 25 november 2022 organiseerde Holland Solar de studiemiddag Zon op dak voor juristen. Ruim 50 juristen van zonne-energiebedrijven, advocatenbureaus en banken kwamen samen om met elkaar in gesprek te gaan over juridische belemmeringen bij de realisatie van zon op dak projecten en samen te zoeken naar oplossingen. Sprekers waren onder andere juristen van Eversheds

Is voorrang voor netbeheerders bij de aankoop of huur van overheidsgrond mogelijk?

Gemeentegrond nodig voor de energietransitie Stel dat een gemeente het Didam-arrest (zie het advies van de landsadvocaat) nauwgezet op wil volgen. En dat een regionale netbeheerder zich meldt om in haar verzorgingsgebied op 150 plekken nieuwe transformator-ruimtes aan te leggen, waarvan een zeer groot aantal op grond van die gemeente (stel 100). Dit is aan de orde

Blog