ATO’s in overvloed!

De afgelopen maanden zijn er wat betreft het soort aansluit- en transportovereenkomst (ATO) veel nieuwe mogelijkheden (bij netbeheerders) langsgekomen. Hadden we namelijk voorheen alleen de ATO met een gegarandeerd transportvermogen, ten gevolge van congestie(management) zijn daar andersoortige ATO’s bij gekomen. ATO’s waarmee door de aangeslotenen van dat gegarandeerde transportvermogen op sommige momenten (vrijwillig) afstand wordt gedaan. Zowel individueel als in de toekomst ook in groepsverband. En daarbovenop komen (in de toekomst) de ATO’s die niet meer als ‘default’ uitgaan van een gegarandeerd transportvermogen, maar daar een alternatief voor in de plaats stellen. Bijv. alleen vermogen op bepaalde tijden. De daadwerkelijke toepassing in de praktijk van de soorten ATO’s, hangt natuurlijk wel weer samen met de vraag of het nieuw soort ATO is afgezekerd met een codebesluit van de ACM (en een plek in de Netcode) en kan worden toegepast of dat er tijdelijk door netbeheerders pilots mee worden gedraaid.

Enfin, mij duizelde het en ik heb getracht de verschillende huidige en toekomstige soorten ATO’s (ik tel er nu 8) schematisch weer te geven. Wellicht kan dit overzicht je helpen in jouw denkproces. Het document is overigens gelicenseerd onder de creative commoms licentie ‘Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International’, dus aanpassing voor persoonlijke doeleinden en voor non-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt genoemd en ook voor het nieuw ontstane werk dezelfde creative commons licentie geldt. En mocht je verder verbeteringen hebben, ik houd me aanbevolen!

Via deze link kan je het document downloaden:  http://www.renewablaw.nl/nl/24-04-25-atos-en-allerlei-vormen/