Projecten

Juridische ondersteuning Student in de Zon

Student in de Zon (SidZ) is een initiatief voor en door studenten. Te beginnen in Delft en in samenwerking met de studentenhuisvester DUWO, heeft SidZ de ambitie om studenten, (oud)huisgenoten en huiseigenaren te verbinden om op het dak van de huiseigenaar zonnepanelen neer te leggen. De studenten financieren, met hulp van de (oud)huisgenoten, de zonnepanelen

Inleiding in de wet- en regelgeving wat betreft de warmtetransitie voor het NIWT

RenewabLAW heeft een inleidende cursus van 2 uur verzorgd voor het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie. Het algemene kader van wet en regelgeving wat betreft de warmtetransitie werd geschetst. Op de ‘big five’ werd vervolgens dieper ingegaan. Deze cursus werd verzorgd in het kader van de NIWT-opleiding Professional in de warmtetransitie.  Er wordt tevens later

Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de

StoredEnergy; de plaatsing van een 120 kWh batterij bij een sportclub

StoredEnergy is een adviesbureau op het gebied van duurzame energieopslag. Als onafhankelijke experts met toegang tot alle opslagtechnologieën, waaronder: lithium-ion, flowbatterijen, zoutwaterbatterijen en waterstof, adviseert zij particulieren, bedrijven, overheden, wind- & zonneparken en investeerders. In het najaar van 2019 plaatste zij bij tennisclub LTC Triomf uit Bergschenhoek een grote batterij voor zonne-energie. Dit in het

Langstraat Energie: ontwikkeling van een zonnepanelenproject op de afvalstort

Langstraat Energie Coöperatie U.A. is opgericht om samen met de inwoners en bedrijven van Waalwijk een duurzame samenleving te creëren. Dat wil zij onder andere doen door op de voormalige afvalstort in Waalwijk een zonnepark te ontwikkelen. De idee is om op basis van de regeling verlaagd tarief een zonnepark te ontwikkelen waarmee minimaal het

Blog