Juridische ondersteuning Student in de Zon

Student in de Zon (SidZ) is een initiatief voor en door studenten. Te beginnen in Delft en in samenwerking met de studentenhuisvester DUWO, heeft SidZ de ambitie om studenten, (oud)huisgenoten en huiseigenaren te verbinden om op het dak van de huiseigenaar zonnepanelen neer te leggen. De studenten financieren, met hulp van de (oud)huisgenoten, de zonnepanelen en de inkomsten uit die panelen zijn ook voor hen. SidZ maakt dit alles mogelijk en faciliteert studenten die eigen zonnestroom willen opwekken met zonnepanelen.

In 2022 is SidZ gestart met een aantal pilots in Delft. De ambitie is om ook in andere studentensteden studenten (en de eigenaren van huizen waar ze wonen) op deze manier mee te laten doen in de energietransitie.

RenewabLAW begeleidt en adviseert SidZ bij het opzetten van hun model en de totstandkoming van de noodzakelijke (juridische) documenten.

Meer info: www.sidz.nl

Student in de Zon