Projecten: Overig

Follow This; Change the world: buy Shell

Follow This is een vereniging en heeft tot doel dat de wereld zo snel mogelijk overschakelt op duurzame energie en dat Shell hierin het voortouw neemt. Zo komt het afscheid van fossiele energie veel sneller en verliest Shell zijn leidende positie niet.Dit doet zij ondermeer door leden van de vereniging de mogelijkheid te bieden om Follow

Dommelstroom: waterkracht centrale in de Dommel

Energiecoöperatie Dommelstroom heeft plannen voor een waterkrachtcentrale. De aanleg van de waterkrachtcentrale is voorzien in de Dommel, gekoppeld aan de stuw die gelegen is in Sint-Michielsgestel.  De centrale wordt medio 2016 tot uitvoering gebracht. Naast financiële bijdrages van derde partijen, hebben de 450 leden van de cooperatie gezamenlijk het benodigde bedrag bijeengebracht. De installatie heeft gemiddeld

Juridische ondersteuning Huismerk Energie

Huismerk Energie wil de overgang naar écht groene energie in Nederland met lokale initiatieven mogelijk maken. In Nederland gebruiken we nu meer groene energie dan we zelf opwekken, waardoor een deel van de groene energie elders uit Europa wordt gehaald. Daar wil Huismerk graag verandering in brengen en RenewabLAW werkt daar graag aan mee. De

Eenwording Centraal-West-Europese Energiemarkt

Samen met de aangrenzende TSO’s stelt elektriciteitstransporteur TenneT zoveel mogelijk import- en exportcapaciteit aan de markt beschikbaar. Dat gebeurt in het kader van de eenwording van de Centraal-West-Europese Energiemarkt.Alle ontvangers hebben recht op transport tot aan de toegekende hoeveelheid. De TSO’s waarborgen dat de transporten op veilige wijze worden uitgevoerd. De wijze waarop en procedures waarmee TenneT

Stichting E-laad: pleitbezorger van elektrisch rijden

De opmars van elektrisch rijden en het enthousiasme bij gemeenten en e-rijders zit in de hoogste versnelling. Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s. Strategische plekken in steden en dorpen waar veel automobilisten komen, hebben de voorkeur. Daarnaast plaatst Stichting e-laad oplaadpunten in de buurt van mensen die een elektrische auto (gaan)

Blog