Projecten: Onderzoek

Juridische ondersteuning Student in de Zon

Student in de Zon (SidZ) is een initiatief voor en door studenten. Te beginnen in Delft en in samenwerking met de studentenhuisvester DUWO, heeft SidZ de ambitie om studenten, (oud)huisgenoten en huiseigenaren te verbinden om op het dak van de huiseigenaar zonnepanelen neer te leggen. De studenten financieren, met hulp van de (oud)huisgenoten, de zonnepanelen

Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de

Blog