Projecten: Windenergie

Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de

Windenergie in Waalwijk: herontwikkeling van het Ecopark

In het huidige Ecopark wordt energie opgewekt met windmolens, zonnepanelen en uit biomassa. Steeds meer daken van particulieren, overheidsgebouwen en bedrijven bevatten zonnepanelen. Er is al een mooie start gemaakt, echter zijn is de energieopwekking in Waalwijk nog maar voor 3% duurzaam. Dit geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. De

Betuwewind: coöperatieve windenergie in het Rivierenland

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ontwikkelt de windparken Avri en Deil waarmee groene energie wordt opgewekt voor circa 60.000 huishoudens. Leden van de coöperatie hebben geld geleend aan de coöperatie om de investering in de molens te kunnen doen. Tijdens de ALV van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe  van december 2018 hebben de leden toestemming gegeven om definitief te investeren in

De Bossche Windmolen West en de Regeling Verlaagd Tarief

“Word mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Zowel particulieren, verenigingen als kleine bedrijven kunnen deelnemen. Bouw mee aan een groene stad en produceer eenvoudig en voordelig energie van je eigen windmolen!” Met die boodschap is de cooperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. op 5 september 2017 naar buiten getreden. Leden van deze cooperatie kunnen Bossche Windmolen

Kreekraksluis: Transformatie naar ultramodern windpark

Het Windpark Kreekraksluis in Zeeland ondergaat een metamorfose. Stap voor stap groeit het uit tot een ultramodern windpark. 16 oude turbines maken plaats voor 31 nieuwe windturbines. De oude turbines zijn gedemonteerd en – op één exemplaar na – verscheept naar Zuid-Amerika voor hergebruik. De overgebleven molen krijgt een plek in het Zeeuws Industrieel Museum.  Als

Blog