Kreekraksluis: Transformatie naar ultramodern windpark

Het Windpark Kreekraksluis in Zeeland ondergaat een metamorfose. Stap voor stap groeit het uit tot een ultramodern windpark. 16 oude turbines maken plaats voor 31 nieuwe windturbines. De oude turbines zijn gedemonteerd en – op één exemplaar na – verscheept naar Zuid-Amerika voor hergebruik. 
De overgebleven molen krijgt een plek in het Zeeuws Industrieel Museum. 

Als het park gereed is, levert het duurzame energie aan zo’n 55.000 huishoudens.  Omgerekend zijn dat bijna alle gezinnen in Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland samen. De herinrichting van Windpark Kreekraksluis is een gezamenlijk initiatief van DELTA, Eneco, Winvast en Scheldewind.

Jan Albert Timmerman is als projectjurist betrokken geweest bij de aanschaf en aanleg van de windturbines.

Meer info: www.windparkkreekraksluis.nl