Projecten: Zonne-energie

Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de

Langstraat Energie: ontwikkeling van een zonnepanelenproject op de afvalstort

Langstraat Energie Coöperatie U.A. is opgericht om samen met de inwoners en bedrijven van Waalwijk een duurzame samenleving te creëren. Dat wil zij onder andere doen door op de voormalige afvalstort in Waalwijk een zonnepark te ontwikkelen. De idee is om op basis van de regeling verlaagd tarief een zonnepark te ontwikkelen waarmee minimaal het

Coöperatie Zonnepark Welschap: de ontwikkeling van een grootschalig postcodeproject

Vliegbasis Eindhoven had het idee voor de realisatie van een zonnepark op een braakliggend stuk terrein. Met dit idee zijn lokale energie-coöperaties en andere partijen aan de slag gegaan. In gezamenlijkheid is onderzocht of het technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is om op deze locatie een zonnepark te bouwen. Uiteindelijk hebben de lokale energiecoöperaties en

Initiatief totstandbrengen zonnecollectief

Opwekken en verbruiken van elektriciteit door particulieren is in de toekomst niet meer aan één locatie gebonden. Initiatieven met betrekking tot windenergie vormen hiervoor de opmaat. Opwekken van elektriciteit met zonnepanelen is de afgelopen jaren gemeengoed geworden. De vraag rijst: is er ook een businesscase te bedenken om met zonneenergie dezelfde resultaten te boeken als met

Blog