Zonne-energie Recycling Nederland: een goede verwerking van afgedankte zonnepanelen

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving ook voor zonnepanelen van kracht. Hierdoor zijn partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Als gevolg hiervan is er een behoefte ontstaan aan een onafhankelijke stichting die zich zowel inhoudelijk als uitvoerend met deze wet bezig houdt. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting Zonne-energie Recycling Nederland in augustus 2015. De stichting is opgericht vóór en dóór de branche, met ondersteuning van Holland Solar.

De Stichting Zonne-energie Recycling Nederland wil voor haar deelnemers zorg dragen voor een goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het einde van hun levensduur. Door deel te nemen aan de stichting kunnen Nederlandse importeurs en fabrikanten van zonne-energie tegen gunstige voorwaarden aan hun wettelijke verplichtingen (AEEA richtlijn) voldoen.

Jan Albert Timmerman verleent juridische ondersteuning aan de Stichting.

Meer info: https://stichtingzrn.nl/nl