Projecten: Duurzame warmte

Inleiding in de wet- en regelgeving wat betreft de warmtetransitie voor het NIWT

RenewabLAW heeft een inleidende cursus van 2 uur verzorgd voor het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie. Het algemene kader van wet en regelgeving wat betreft de warmtetransitie werd geschetst. Op de ‘big five’ werd vervolgens dieper ingegaan. Deze cursus werd verzorgd in het kader van de NIWT-opleiding Professional in de warmtetransitie.  Er wordt tevens later

Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren. Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de

Haags Aardwarmte Leyweg: Levering van geothermische warmte

Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) is een bedrijf opgericht ten behoeve van het her ontwikkelen en langjarig beheren van het aardwarmte doublet en de bijbehorende bovengrondse geothermische installatie aan de Leyweg in Den Haag. De aandeelhouders van HAL zijn Hydreco Geomec, Perpetuum Energy Partners en het Energiefonds Den Haag. Het project aan de Leyweg heeft als doel

WarmCO₂: Opnieuw gebruiken restwarmte en CO₂

WarmCO₂ is een innovatief Zeeuws project dat restwarmte en CO₂ inzet voor milieuvriendelijke en duurzame glastuinbouw op Biopark Terneuzen. Dankzij WarmCO₂ beschikken tuinders over goedkope, milieuvriendelijke warmte en zuivere CO₂. Zo besparen ze tot 90 procent op hun aardgasverbruik. Daarmee nemen ze een voorschot op de milieueisen van de toekomst. WarmCO₂ biedt tuinders de essentiële combinatie

Blog