Inleiding in de wet- en regelgeving wat betreft de warmtetransitie voor het NIWT

RenewabLAW heeft een inleidende cursus van 2 uur verzorgd voor het
Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie. Het algemene kader van wet en regelgeving wat betreft de warmtetransitie werd geschetst. Op de ‘big five’ werd vervolgens dieper ingegaan. Deze cursus werd verzorgd in het kader van de NIWT-opleiding Professional in de warmtetransitie. 

Er wordt tevens later in 2022 door het NIWT een 2 daagse leergang  “Contracteren in de warmtetransitie” aangeboden. In die leergang komen de belangrijkste wet- en regelgeving, diverse vormen van contracteren en publiek-private samenwerking uitgebreid aan bod.  RenewabLAW is gevraagd deze leergang te verzorgen.

Voor meer informatie over deze cursus en de opleiding kan contact opgenomen worden met RenewabLAW of met het NIWT.