Categorie: Zonne-energie

Streven naar 50% lokaal eigendom; juridische kaders nu bekend

Bijna gelijktijdig hebben Holland Solar en het Nationaal Programma RES onderzoeksconclusies gepubliceerd met betrekking tot de vraag of en hoe proces- en/of financiële participatie bij hernieuwbare energieprojecten kan worden afgedwongen. Voor Holland Solar deed het Instituut voor Bouwrecht (IBR) onderzoek (Arjan Bregman en Jacco Karens) en dat leidde tot een publicatie in het Tijdschrift Bouwrecht

18 weken is 18 weken… onredelijk of niet

Een interessante uitspraak van het CBB werd op 22 september gepubliceerd. Het artikel waar het CBB zich over boog was artikel 23 lid 3 van de Elektriciteitswet: 3. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het

Vaarwel Molenaarsprincipe, hallo Transportcapaciteitstafel!

Netbeheerders en schaarse transportcapaciteit In het Schenkeveld vonnis van dit voorjaar heeft de rechter zich voor het eerst uitgesproken over de wijze waarop (regionale) netbeheerders schaarse transportcapaciteit dienden te verdelen; althans hoe het niet mocht. Tot aan dat vonnis vond verdeling plaats op basis van het aloude “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”,

Zonneparken en ecologie; een win-winsituatie

Vragen, vragen, altijd maar die (Kamer)vragen Vanochtend, we schrijven 22 augustus 2018, meldde Solar Magazine dat Antoinette Laan-Geselschap Kamervragen heeft gesteld over de invloed van zonneparken op natuur. Gek genoeg een VVD’er en niet een “usual suspect” die je zou verwachten als het over natuur en bescherming daarvan gaat, maar dat terzijde. De aanleiding voor de Kamervragen is een

Iedereen kan zonneparken ontwikkelen!

Aantal grote zonne-energieprojecten neemt toe Zonne-energie is in Nederland bezig aan een grote opmars. Eigenaren van (geschikte) daken en gronden worden benaderd door zonne-energie projectontwikkelaars of de eigenaar niet het dak of de grond ter beschikking wil stellen om daarop een project – een “zonnepark” zogezegd – te ontwikkelen. Dat gaat soms over meer dan 

Zonnepanelen op uw dak zijn als een keuken in uw huis; of toch (nog) niet?

Een beantwoording van de vraag of zonnedaken onroerende zaken zijn Recent wees de belastingkamer van de rechtbank Gelderland een voor zonneparken – anders gezegd grotere grondgebonden PV-projecten [1] – een belangrijk vonnis [2]. In de zaak van (de genothebbende van) het zonnepark Azewijn [3] tegen de (heffingsambtenaar van de) gemeente Montferland kwam de rechtbank tot de

Blog

Blog categorieën