We’ve only just begun

De titel “we’ve only just begun” van een (wat ouder) nummer van The Carpenters lijkt goed te passen op wat Rutte IV de afgelopen weken aan voornemens, beleidsprogramma, visies, implementaties laat zien wat betreft Klimaat en Energie. Het verbod op CV’s (want we moeten overschakelen op een duurzamer alternatief) en de Zonnebrief van Jetten zijn voorbodes van een heel scala aan instrumenten die de overheid wil gaan in zetten om de energietransitie mogelijk te maken en in goede banen te leiden.

Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

In dat kader is het aan te bevelen om kennis te nemen van het overkoepelende beleidsprogramma waar ook de voorbodes uit voort komen, te weten het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Minister Hugo de Jonge presenteerde deze week met enige trots dit beleidsprogramma, en ik denk dat trots zeker op zijn plaats is als het wordt uitgevoerd zoals voorgenomen.  

Zeg het in beelden

Een ieder wil ik dus graag wijzen op (de download van) het programma. Twee afbeeldingen wil ik graag in een ‘sneak preview’ aan je laten zien. Dit omdat beelden het soms beter zeggen dan woorden.

De eerste afbeelding is dat van de 5 programmalijnen waar het beleid uit bestaat. Dit beeld geeft goed weer wat de overheid gaat ‘targetten’ de komende jaren. In paragraaf 8 staat vervolgens met welke wetswijzigingen dat dient te gebeuren en wat de inwerkingtreding is.

Een tweede afbeelding is de zgn. energiebespaarschijf. Die schijf zie ik maar als een omwerking van de zgn. ‘trias energetica’. Wellicht is dit iets dat een ieder de komende jaren op zijn huisdeur plakt om niet te vergeten om aan te denken?

Top of the World

Ik kan niet anders dan enthousiast zijn dat het nu lijkt dat er echt (en met regie) iets staat te gebeuren. Wellicht dat in 2030, als de 55% reductie van CO2 is bereikt (ten opzichte van 1990), Hugo de Jonge dan zachtjes een ander nummer van The Carpenters neuriet, te weten “Top of the World”.