Context

Regelgeving en toekomst

Heeft hernieuwbare energie in 2020 een aandeel van 20% in de totale energiebehoefte? En slaagt de transportsector er in om een percentage van 10% (inclusief elektrisch rijden) te halen? Deze duurzame ambities prijken hoog op de agenda van de Europese Unie. Nederland streeft naar een aandeel van 16%. (4% in 2012). Om die doelstelling te halen, moet de Nederlandse overheid een inhaalslag maken in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Nu heeft het gebruik van fossiele energiebronnen (gas en olie) nog de overhand.

De inhaalslag verloopt via meerdere sporen: het initiëren van en voorrang geven aan hernieuwbare energieprojecten én het verbeteren van de benodigde infrastructuur. RenewabLAW wil bij deze inhaalslag een rol spelen. Als juridisch experts zijn we actief betrokken bij de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Vanuit onze ervaring en expertise vertalen we plannen naar doelen en resultaten. Benieuwd naar onze aanpak? We maken graag een afspraak om tekst en uitleg te geven.

Blog