Doelgroepen

RenewabLAW is er voor ontwikkelaars van projecten in hernieuwbare energie. Of als partijen belang hebben bij een snelle en geslaagde transitie (stakeholders). Denk aan fondsbeheerders, joint venture partners, overheden, brancheorganisaties en koepelorgansaties. Afhankelijk van de doelroep levert RenewabLAW juridische projectondersteuning of juridisch advies.

Juridische project ondersteuningJuridisch advies
Ontwikkelaars van hernieuwbare energie projectenJuridische begeleiding bijhet bedenken, uitwerken, financiëren, realiseren en opereren van projecten met betrekking tot hernieuwbare energieOp afroep beschikbaar voor juridisch
Stakeholders in hernieuwbare energie (participanten / fondsen / overheid / brancheorganisaties / afnemers)Deelname in projectgroepen met betrekking tot hernieuwbare energieOp afroep beschikbaar voor juridisch advies

Blog