Juridisch Advies

Juridisch Advies

Nederland streeft naar een aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiebehoefte van 16% in 2023 (en 14% in 2020). Met een huidig aandeel van 4% is een inhaalslag hard nodig. Meer gebruik en inzet van hernieuwbare energiebronnen vraagt om betrokken professionals die affiniteit hebben met duurzaamheid.

Ongetwijfeld is in elk projectteam voldoende technische ervaring en managementkennis vertegenwoordigd. Elk hoofdstuk van dit nieuwe boek kent ook één of meer juridische paragrafen. Vaak zijn die complex van opzet en inhoud. Het is belangrijk om die vanaf dag één van het project goed in te vullen.

De juridische specialisten van RenewabLAW nemen u de zorg voor deze complexe vraagstukken graag uit handen. Als stakeholder of projecteigenaar kunt u daarbij rekenen op een pragmatische, pro-actieve aanpak. De bijbehorende adviezen zijn out-of-the-box en altijd gericht op het slagen van de businesscase.

Blog