Kennisgebieden

Kennisgebieden

Hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijk en kunnen dus steeds weer opnieuw worden gebruikt om energie op te wekken. Het ligt voor de hand om bij deze energiebronnen te denken aan waterkracht, zonnestraling , windenergie en aardwarmte. 
Daarnaast wordt energie opgewekt uit biomassa. Daarbij kunt u denken aan verbranding van houtafval of de vergisting van mest, slib of groente-, fruit- en tuinafval.

Met de opwekking van hernieuwbare energie zijn we er niet. Het is ook noodzakelijk om nieuwe systemen te ontwikkelen ter vervanging van systemen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden is zo’n systeem en valt dus onder de noemer ‘hernieuwbaar’. Deze transportvorm is niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en stimuleert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het vakgebied ‘Hernieuwbare energie’ is zeer breed en complex. Het is onmogelijk voor RenewabLAW om de juridische aspecten van alle energiebronnen te bestrijken. Daarom ligt de focus op:

In ontwikkeling zijn hydropower, smartgrid en biomassa en -brandstoffen.

Blog