Categorie: Overig

We’re Hiring!

De energietransitie (je weet wel, de verschuiving van fossiele naar (decentrale) duurzame energie) om uiteindelijk ‘well below 1,5 degree’ vanuit het Parijs-akkoord te komen is in Nederland in volle gang. Als niche-kantoor (focus op hernieuwbare energie en energiebesparing) ondervindt RenewabLAW ook de gevolgen van die transitie. Ondermeer door de toegenomen werkzaamheden voor klanten. Ten gevolge

ATO’s in overvloed!

De afgelopen maanden zijn er wat betreft het soort aansluit- en transportovereenkomst (ATO) veel nieuwe mogelijkheden (bij netbeheerders) langsgekomen. Hadden we namelijk voorheen alleen de ATO met een gegarandeerd transportvermogen, ten gevolge van congestie(management) zijn daar andersoortige ATO’s bij gekomen. ATO’s waarmee door de aangeslotenen van dat gegarandeerde transportvermogen op sommige momenten (vrijwillig) afstand wordt

Wet Collectieve Warmte verbiedt warmtegemeenschappen om winst te maken; mag dat en wat is dan die winst die verboden is?

Energiegemeenschappen Mijn header op LinkedIn geeft al aan dat de zgn. ‘energiegemeenschappen’ mijn warme belangstelling hebben. Maar wat zijn nu die energiegemeenschappen? Kort en bondig komt het erop neer dat in een energiegemeenschap burgers, (kleinere) bedrijven en lokale overheden samenwerken wat betreft de lokale energievoorziening en dat ook de zeggenschap en het eigendom lokaal is

Is voorrang voor netbeheerders bij de aankoop of huur van overheidsgrond mogelijk?

Gemeentegrond nodig voor de energietransitie Stel dat een gemeente het Didam-arrest (zie het advies van de landsadvocaat) nauwgezet op wil volgen. En dat een regionale netbeheerder zich meldt om in haar verzorgingsgebied op 150 plekken nieuwe transformator-ruimtes aan te leggen, waarvan een zeer groot aantal op grond van die gemeente (stel 100). Dit is aan de orde

We’ve only just begun

De titel “we’ve only just begun” van een (wat ouder) nummer van The Carpenters lijkt goed te passen op wat Rutte IV de afgelopen weken aan voornemens, beleidsprogramma, visies, implementaties laat zien wat betreft Klimaat en Energie. Het verbod op CV’s (want we moeten overschakelen op een duurzamer alternatief) en de Zonnebrief van Jetten zijn

Alles wat je moet weten over de wet- en regelgeving rond de warmtetransitie (maar niet durfde te vragen)

Deze blog is verschenen op de website van het Nederlansds Instituut voor de Warmtetransitie. Afgekort NIWT. Voor deze organisatie verzorgde RenewabLAW een cursus wat betreft de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Dit in het kader van de NIWT-opleiding Professional in de warmtetransitie. In de cursus “Contracteren in de warmtetransitie” die later in 2022 wordt

Blog