Juridisch Onderzoek voor de Unie van Waterschappen

Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen heeft in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking een inventarisatie van juridische vraagstukken gedaan. De resultaten worden gebundeld en gedeeld, zodat waterschappen van elkaar kunnen leren.

Eind 2019 is opdracht verleend aan RenewabLAW om een inventarisatie te doen onder de waterschappen, welke projecten er de afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke juridische knelpunten daarbij spelen of hebben gespeeld. Onderwerpen die naar voren komen zijn in ieder geval: format samenwerking met energiecoöperaties, factsheet fiscaal rechtelijke vraagstukken, aanbestedingsvraagstukken, participatie en staatssteun, en het ten behoeve van de samenwerking met derden opzetten van een aparte BV.

Namens RenewabLAW werken Jan Albert Timmerman, Nold Jaeger en Jeroen Stehouwer aan deze opdracht.