Windenergie in Waalwijk: herontwikkeling van het Ecopark

In het huidige Ecopark wordt energie opgewekt met windmolens, zonnepanelen en uit biomassa. Steeds meer daken van particulieren, overheidsgebouwen en bedrijven bevatten zonnepanelen. Er is al een mooie start gemaakt, echter zijn is de energieopwekking in Waalwijk nog maar voor 3% duurzaam. Dit geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. De gemeente kan deze opgave niet alleen realiseren en om die reden is een samenwerking ontstaan met Brabant Water en Eneco (het bedrijf dat de huidige windmolens exploiteert).

De gemeente Waalwijk, Brabant Water en Eneco zijn van plan om de windmolens in het Ecopark te herontwikkelen. De windmolens moeten een bijdrage leveren aan de eigen duurzame energie-opgave van inwoners, verenigingen, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente.

Jan Albert Timmerman ondersteunt vanaf 2015 de Gemeente Waalwijk juridisch bij dit project.