Follow This; Change the world: buy Shell

Follow This is een vereniging en heeft tot doel dat de wereld zo snel mogelijk overschakelt op duurzame energie en dat Shell hierin het voortouw neemt. Zo komt het afscheid van fossiele energie veel sneller en verliest Shell zijn leidende positie niet.
Dit doet zij ondermeer door leden van de vereniging de mogelijkheid te bieden om Follow This aandelen Shell te laten kopen namens de leden en om op basis daarvan die leden te vertegenwoordigen, ondermeer tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Jan Albert Timmerman verleent juridische ondersteuning aan Follow This.

Meer info: www.follow-this.org