Eenwording Centraal-West-Europese Energiemarkt

Samen met de aangrenzende TSO’s stelt elektriciteitstransporteur TenneT zoveel mogelijk import- en exportcapaciteit aan de markt beschikbaar. Dat gebeurt in het kader van de eenwording van de Centraal-West-
Europese Energiemarkt.Alle ontvangers hebben recht op transport tot aan de toegekende hoeveelheid. De TSO’s waarborgen dat de transporten op veilige wijze worden uitgevoerd.

De wijze waarop en procedures waarmee TenneT de capaciteit van de buitenlandverbindingen moet toewijzen is gereguleerd. De toewijzing vindt plaats via expliciete en impliciete veilingen. Deze veilingen worden samen met de buitenlandse TSO’s georganiseerd. Voor deze noodzakelijke kopppeling van de elektriciteitsmarkten in Centraal West-Europa was het belangrijk om de contractuele afspraken tussen TSO’s goed vast te leggen.

Meer informatie: www.tennet.eu

Als projectjurist vertegenwoordigde Jan Albert Timmerman TenneT bij de totstandkoming van een aantal overeenkomsten die bij deze marktkoppeling een rol speelden.