Projecten

Kreekraksluis: Transformatie naar ultramodern windpark

Het Windpark Kreekraksluis in Zeeland ondergaat een metamorfose. Stap voor stap groeit het uit tot een ultramodern windpark. 16 oude turbines maken plaats voor 31 nieuwe windturbines. De oude turbines zijn gedemonteerd en – op één exemplaar na – verscheept naar Zuid-Amerika voor hergebruik. De overgebleven molen krijgt een plek in het Zeeuws Industrieel Museum.  Als

Stichting E-laad: pleitbezorger van elektrisch rijden

De opmars van elektrisch rijden en het enthousiasme bij gemeenten en e-rijders zit in de hoogste versnelling. Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s. Strategische plekken in steden en dorpen waar veel automobilisten komen, hebben de voorkeur. Daarnaast plaatst Stichting e-laad oplaadpunten in de buurt van mensen die een elektrische auto (gaan)

Blog