Projecten

Coöperatie Zonnepark Welschap: de ontwikkeling van een grootschalig postcodeproject

Vliegbasis Eindhoven had het idee voor de realisatie van een zonnepark op een braakliggend stuk terrein. Met dit idee zijn lokale energie-coöperaties en andere partijen aan de slag gegaan. In gezamenlijkheid is onderzocht of het technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is om op deze locatie een zonnepark te bouwen. Uiteindelijk hebben de lokale energiecoöperaties en

Windenergie in Waalwijk: herontwikkeling van het Ecopark

In het huidige Ecopark wordt energie opgewekt met windmolens, zonnepanelen en uit biomassa. Steeds meer daken van particulieren, overheidsgebouwen en bedrijven bevatten zonnepanelen. Er is al een mooie start gemaakt, echter zijn is de energieopwekking in Waalwijk nog maar voor 3% duurzaam. Dit geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is. De

Haags Aardwarmte Leyweg: Levering van geothermische warmte

Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) is een bedrijf opgericht ten behoeve van het her ontwikkelen en langjarig beheren van het aardwarmte doublet en de bijbehorende bovengrondse geothermische installatie aan de Leyweg in Den Haag. De aandeelhouders van HAL zijn Hydreco Geomec, Perpetuum Energy Partners en het Energiefonds Den Haag. Het project aan de Leyweg heeft als doel

Betuwewind: coöperatieve windenergie in het Rivierenland

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ontwikkelt de windparken Avri en Deil waarmee groene energie wordt opgewekt voor circa 60.000 huishoudens. Leden van de coöperatie hebben geld geleend aan de coöperatie om de investering in de molens te kunnen doen. Tijdens de ALV van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe  van december 2018 hebben de leden toestemming gegeven om definitief te investeren in

De Bossche Windmolen West en de Regeling Verlaagd Tarief

“Word mede-eigenaar van de Bossche Windmolen West. Zowel particulieren, verenigingen als kleine bedrijven kunnen deelnemen. Bouw mee aan een groene stad en produceer eenvoudig en voordelig energie van je eigen windmolen!” Met die boodschap is de cooperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. op 5 september 2017 naar buiten getreden. Leden van deze cooperatie kunnen Bossche Windmolen

Blog