Projecten

Juridische ondersteuning Huismerk Energie

Huismerk Energie wil de overgang naar écht groene energie in Nederland met lokale initiatieven mogelijk maken. In Nederland gebruiken we nu meer groene energie dan we zelf opwekken, waardoor een deel van de groene energie elders uit Europa wordt gehaald. Daar wil Huismerk graag verandering in brengen en RenewabLAW werkt daar graag aan mee. De

Initiatief totstandbrengen zonnecollectief

Opwekken en verbruiken van elektriciteit door particulieren is in de toekomst niet meer aan één locatie gebonden. Initiatieven met betrekking tot windenergie vormen hiervoor de opmaat. Opwekken van elektriciteit met zonnepanelen is de afgelopen jaren gemeengoed geworden. De vraag rijst: is er ook een businesscase te bedenken om met zonneenergie dezelfde resultaten te boeken als met

Eenwording Centraal-West-Europese Energiemarkt

Samen met de aangrenzende TSO’s stelt elektriciteitstransporteur TenneT zoveel mogelijk import- en exportcapaciteit aan de markt beschikbaar. Dat gebeurt in het kader van de eenwording van de Centraal-West-Europese Energiemarkt.Alle ontvangers hebben recht op transport tot aan de toegekende hoeveelheid. De TSO’s waarborgen dat de transporten op veilige wijze worden uitgevoerd. De wijze waarop en procedures waarmee TenneT

WarmCO₂: Opnieuw gebruiken restwarmte en CO₂

WarmCO₂ is een innovatief Zeeuws project dat restwarmte en CO₂ inzet voor milieuvriendelijke en duurzame glastuinbouw op Biopark Terneuzen. Dankzij WarmCO₂ beschikken tuinders over goedkope, milieuvriendelijke warmte en zuivere CO₂. Zo besparen ze tot 90 procent op hun aardgasverbruik. Daarmee nemen ze een voorschot op de milieueisen van de toekomst. WarmCO₂ biedt tuinders de essentiële combinatie

Kreekraksluis: Transformatie naar ultramodern windpark

Het Windpark Kreekraksluis in Zeeland ondergaat een metamorfose. Stap voor stap groeit het uit tot een ultramodern windpark. 16 oude turbines maken plaats voor 31 nieuwe windturbines. De oude turbines zijn gedemonteerd en – op één exemplaar na – verscheept naar Zuid-Amerika voor hergebruik. De overgebleven molen krijgt een plek in het Zeeuws Industrieel Museum.  Als

Stichting E-laad: pleitbezorger van elektrisch rijden

De opmars van elektrisch rijden en het enthousiasme bij gemeenten en e-rijders zit in de hoogste versnelling. Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s. Strategische plekken in steden en dorpen waar veel automobilisten komen, hebben de voorkeur. Daarnaast plaatst Stichting e-laad oplaadpunten in de buurt van mensen die een elektrische auto (gaan)

Blog

Blog categorieën