Blog

Draagt het recht succesvol bij aan de het halen van de doelen uit het Energieakkoord?

Op 8 oktober jongstleden heb ik als forumlid een bijdrage geleverd aan de sessie “Energierecht” die onderdeel uitmaakte van de Energievakbeurs. De stelling waar de forumleden zich over dienden uit te laten was of de implementatie van Europese energieregelgeving in Nederland nu doelgericht of los zand was. In andere woorden draagt het (EU) recht succesvol bij

De Europese Energie Unie; goed bezig?

Gisteren kwam de Europese Commissie [1] met een voorstel voor zo een Europese Energie Unie.  Momenteel zijn we nog in de fase van voorstellen van de Commissie, waar vervolgens het Europees Parlement en de Lidstaten zelf nog iets van moeten vinden. Het duurt dus nog wel even voordat we weten wat er van het voorstel

Gedwongen winkelnering bij lokale duurzame energie initiatieven; zorg of zegen?

Vrijdag 19 November jongstleden hield Hier Opgewekt haar jaarlijkse congres waar “toutes” energie-coöperatief Nederland aanwezig was. Net als vorig jaar was de postcoderoos een gewild onderwerp van gesprek maar nieuw was de verwachting dat ons in de komende tijd daadwerkelijk een stortvloed van lokale duurzame energie projecten waarbij elektriciteit wordt opgewekt  (“LDE-projecten”) te wachten staat.

Het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie”; een prettig doekje voor het bloeden….

Implementatiewet Richtlijn Consumentenrechten Per juni 2014 moeten bedrijven in Nederland voldoen aan de Implementatiewet Richtlijn Consumentenrechten. Deze wet is het resultaat van een (u raad het al) Europese Richtlijn die consumentenrechten tracht te borgen. Het doel van de richtlijn en de wet is alleen maar toe te juichen, namelijk een betere consumentenbescherming, maar als u

Burgerparticipatie in windparken: ja ik wil!

Theoretisch onderbouwing voordelen burgerparticipatie Allereerst de theorie. In het Nederlands Juristenblad van 12 september 2014 verscheen het artikel “Participatie in watermanagement; Goed voorbeeld doet volgen?” van Andrea Keessen, Lexa van Daalen en Arwin van Buuren. De samenvatting van het artikel is dat uit empirisch onderzoek volgt dat indien de overheid (burger)participatie voorstaat bij planvorming, dit de

De aanleg van snel internet draagt positief bij aan de business case voor duurzame energie projecten: waar of niet waar?

Zo vlak voor de zomervakantie is vanuit Brussel een richtlijn verschenen die tot doel heeft om de kosten van de aanleg van (openbare) communicatienetwerken[1] met hoge snelheid te verlagen. De idee van de richtlijn, die uiterlijk op 1 juli 2016 moet zijn omgezet in Nederlandse wetgeving, is simpel. Als de aanlegger van snel internet nu eens gebruik kan

Blog

Blog categorieën