Blog

Iedereen kan zonneparken ontwikkelen!

Aantal grote zonne-energieprojecten neemt toe Zonne-energie is in Nederland bezig aan een grote opmars. Eigenaren van (geschikte) daken en gronden worden benaderd door zonne-energie projectontwikkelaars of de eigenaar niet het dak of de grond ter beschikking wil stellen om daarop een project – een “zonnepark” zogezegd – te ontwikkelen. Dat gaat soms over meer dan 

Seminar Consequenties Energietransitie voor Lokale Overheden en Publieke Sector

Op woensdag 17 mei organiseren de OHM Management Group en RenewabLAW een seminar over de impact en consequenties van de energietransitie voor lokale overheden en publieke sector. Inleiding De energietransitie gaat de komende jaren een grote impact hebben op onze maatschappij. Niet alleen zullen we in plaats van fossiele brandstoffen duurzame energie gaan gebruiken maar

Zonnepanelen op uw dak zijn als een keuken in uw huis; of toch (nog) niet?

Een beantwoording van de vraag of zonnedaken onroerende zaken zijn Recent wees de belastingkamer van de rechtbank Gelderland een voor zonneparken – anders gezegd grotere grondgebonden PV-projecten [1] – een belangrijk vonnis [2]. In de zaak van (de genothebbende van) het zonnepark Azewijn [3] tegen de (heffingsambtenaar van de) gemeente Montferland kwam de rechtbank tot de

Update “Postcoderoos wordt Postcodekanjer” en “gefundenes fressen”

Duidelijk is geworden dat het wetsvoorstel inzake het Belastingplan 2016 (“Belastingplan 2016”) zoals dat door de Tweede Kamer medio november 2015 werd aangenomen, ook door de Eerste Kamer is aangenomen, maar Staatssecretaris Wiebes heeft wel een aantal concessies moeten doen. Die concessies zullen tot stand moeten komen met een zogenaamde “novelle”. Een novelle is een wijziging

Nieuwsflits: Postcoderoos wordt Postcodekanjer?

Vught, 24 november 2015. Bijgaand in korte bewoordingen waarom het recente amendement van Carola Schouten (Tweede Kamer CU) wel eens meer kan zijn dan de zoveelste technische aanpassing van de regeling verlaagd tarief voor lokaal duurzaam opgewekte energie, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd. Onderwerp: Belastingplan 2016, aanpassing Wet belastingen milieugrondslag (WBM) Waardoor: Amendement Carola Schouten

Draagt het recht succesvol bij aan de het halen van de doelen uit het Energieakkoord?

Op 8 oktober jongstleden heb ik als forumlid een bijdrage geleverd aan de sessie “Energierecht” die onderdeel uitmaakte van de Energievakbeurs. De stelling waar de forumleden zich over dienden uit te laten was of de implementatie van Europese energieregelgeving in Nederland nu doelgericht of los zand was. In andere woorden draagt het (EU) recht succesvol bij

Blog