Blog

De aanleg van snel internet draagt positief bij aan de business case voor duurzame energie projecten: waar of niet waar?

Zo vlak voor de zomervakantie is vanuit Brussel een richtlijn verschenen die tot doel heeft om de kosten van de aanleg van (openbare) communicatienetwerken[1] met hoge snelheid te verlagen. De idee van de richtlijn, die uiterlijk op 1 juli 2016 moet zijn omgezet in Nederlandse wetgeving, is simpel. Als de aanlegger van snel internet nu eens gebruik kan

Energieakkoord is zó 2013! Brussel, bedankt…

De doelen uit het Energieakkoord kwamen voort uit het energiepakket van de EU en laten zich het beste samenvatten als de 20-20-20 regel. In 2020 moet volgens de EU het doel zijn om 20 procent minder CO2-uitstoot te hebben, om het energieverbruik met 20 procent te verminderen en om 20 procent van het totale energiegebruik

HIER opgewekt en het verlaagde energiebelasting tarief collectieve opwek

Bijgaand deel ik dan ook “heet van de naald” de factsheets die HIER opgewekt heeft opgesteld voor coöperaties ten behoeve van het Belastingplan 2014, meer specifiek de regeling voor een belastingkorting bij collectieve opwek. Dat deze factsheets er nu al zijn, is best knap. Immers, het Belastingplan 2014 is nog geenszins akkoord bevonden. Echter, het ligt bij

Juridische procedures over zonne-energie zijn goed nieuws

Het CBS heeft berekend dat in 2012 voor wat betreft zonnestroom er een toename van opwek was van 125 procent in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar. Dat dit overigens voor het totaal van hernieuwbare energie in de energiemix niet veel heeft opgeleverd (slechts van 4,2 naar 4,3 procent) moet echter ook niet onvermeld blijven. Reden is dat

Blog