Masterclass Maatschappelijke Tender

Eind september verzorgde RenewabLAW samen met Thijs de la Court van het Klimaatverbond (en onder leiding van Erik Lelieveld) een masterclass wat betreft de zogenaamde ‘maatschappelijke tender’. Dit op verzoek en initiatief van het Gelders Energieakkoord. De maatschappelijke tender is een methodiek die de mogelijkheid biedt om het streven van ‘50% lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten te realiseren. De borging van lokaal eigendom vraagt om een ‘andere route’ dan gebruikelijk voor vergunningverlening (en het beleidskader dat daaraan vooraf gaat!).


Via de nu volgende link naar een video is het mogelijk om de masterclass in zijn geheel terug te kijken. Masterclass Maatschappelijke Tender – YouTube


Tijdens die masterclass komen de stappen van de tender aan bod, te weten:
Stap 1: Beleidskader en concept uitgangspuntennotitie (22:10 – 49:04)
Stap 2 en 3: Marktconsultatie en overeenkomst (49:16 – 1:05:36)
Stap 4: Definitieve uitgangspunten (1:05:36 – 1:11:04)
Stap 5 en 6: Selectiefasen (1:11:04 – 1:32:04)
Stap 7: Gunning (1:32:10 – 1:50:09)