Handreiking Aanbesteden en Schaarse rechten

Trots moment voor RenewabLAW en Woodwater Legal! 
Tijdens de slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategie (WARES) hebben wij de HANDREIKING AANBESTEDEN EN SCHAARSE RECHTEN DUURZAME ENERGIEPROJECTEN mogen presenteren. Waterschappen leveren in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord een steeds grotere bijdrage aan de energietransitie. Om duurzame energieprojecten te realiseren met marktpartijen en/of energiecoöperaties lopen de waterschappen tegen lastige vragen aan op het gebied van aanbestedingsregels en – in toenemende mate – de verdeling van schaarse publieke en private rechten. De (digitale) handreiking gaat in op deze vragen en formuleert de stappen om juridische knelpunten vroegtijdig te signaleren en weg te nemen. Op deze wijze helpt de handreiking de waterschappen in de praktijk bij het vervullen van hun ambities in de energietransitie.De handreiking is door Woodwater Legal en RenewabLAW in opdracht van de Unie van Waterschappen opgesteld binnen het WARES-programma; het kennisprogramma voor de waterschappen dat zich richt op onderzoeksvragen die specifiek zijn voor de energietransitie en het uitvoeren van het Klimaatakkoord.