Verdeling van (schaarse) transportcapaciteit door regionale netbeheerders; waarom FCFS niet goed voldoet

Recent had BNR-nieuwsradio een item naar aanleiding van de oproep van provincies om voorrang te geven aan belangrijke projecten nu het stroomnet vol is. Over dat onderwerp stelde ik een whitepaper op met de titel “Verdeling van (schaarse) transportcapaciteit door regionale netbeheerders; waarom FCFS niet goed voldoet”. FCFS staat dan voor ‘First come, first served’.

De conclusies vanuit het whitepaper zijn:
1. Jurisprudentie leert dat als er op dit moment of in de toekomst geen vrij beschikbare transportcapaciteit is op het elektriciteitsnet, FCFS kan worden gehanteerd. In die situatie gaan dan de eerdere aanvragen voor transportcapaciteit voor op nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. 
2. In alle andere gevallen is er geen juridische grondslag om FCFS, onder uitsluiting van andere verdelingsmethodes, te hanteren. Regionale netbeheerders kunnen op basis van het recht tot een andere verdelingsmethodiek dan FCFS komen wanneer er op dit moment of in de toekomst nog vrij beschikbare transportcapaciteit is. Op het moment dat er – zowel nu als in het verleden – sprake was of is van vrij beschikbare transportcapaciteit, kan en kon de regionale netbeheerder dus kiezen voor een andere verdelingsmethodiek dan FCFS. En wellicht is er zelfs wel een plicht daartoe.
3. Regionale netbeheerders missen een kans als zij nalaten om te onderzoeken of er op dit moment alternatieven zijn voor FCFS wat betreft de verdeling van vrij beschikbare transportcapaciteit, nu of in de toekomst. 

In dit whitepaper wordt verder een zeer rudimentaire aanzet gegeven voor een alternatieve verdelingsmethode. Een methode waarbij de verdeling van transportcapaciteit (primair) plaats vindt op basis van objectiveerbare belangen en niet (alleen) op volgorde van binnenkomst. Tevens komt (als bijvangst) naar voren dat een regionale netbeheerder bij de beantwoording van de vraag of er fysieke congestie is, geen rekening mag houden met projecten waarvoor aanvragen voor transportcapaciteit zijn ingediend (of wellicht zelfs al zijn gehonoreerd), wanneer van deze projecten redelijkerwijs aannemelijk is dat deze niet of pas op een veel later tijdstip worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld als planologische medewerking ontbreekt voor een zon- of windpark.

Het whitepaper is te downloaden via deze link. Je kan ook een email sturen naar info@renewablaw.nl en dan zorg ik dat je dit whitepaper ontvangt.