Voorstel EU-richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen; de beslissende slag?

Is dit de ESG-taal waar we op hebben gewacht om grote ‘corporates’ met een duw de goede kant op te krijgen? Ik denk het wel, maar wellicht ben ik te goed van vertrouwen en te optimistisch.

Bottom line van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn (en dus nog om te zetten naar NL wet- en regelgeving) is dat grote bedrijven moeten gaan auditen en rapporteren over milieu en mensenrechten en hoe zij daar zelf (maar ook hun businesspartners en de supply chain) zich toe verhouden. En er komt, als de Commissie haar zin krijgt, voor de hele grote bedrijven een plicht om met een plan te komen dat ervoor zorgt dat het bedrijf op zo een manier gaat handelen dat dit in overeenstemming is met de transitie die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden te houden. En als er een inbreuk is (op mensenrechten of het milieu welteverstaan, maar weer niet wat betreft maatregelen om te komen tot een max. stijging van 1.5 graden), dan zal het bedrijf er voor dienen te zorgen dat die inbreuk wordt beëindigd. Bij het uitblijven van een beëindiging van die inbreuk dient er ook een sanctie te zijn.
Volgens de richtlijn moet die sanctie zijn dat dan het inbreuk makende bedrijf aansprakelijk is ten opzichte van partijen die door de inbreuk schade ondervinden. En ook als een bedrijf buiten de EU is gevestigd (bijv. Apple) maar wel veel omzet in de EU maakt, zijn de bepalingen van de richtlijn van kracht. Nog even afwachten echter wat er van het voorstel overblijft na het politieke proces in Brussel en wat vervolgens de NL-omzetting is. 

Volgens mij is dit dus het instrument waarmee effectief ESG kan worden afgedwongen, als een groot bedrijf niet al vanuit de eigen ‘purpose’ hier mee bezig was. Na het slechte nieuws van de afgelopen dagen waarin mens en milieu het slachtoffer zijn, is dit een lichtpunt.