NIEUWE HANDREIKINGEN DUURZAME ENERGIE VOOR WATERSCHAPPEN

Het afgelopen jaar heeft RenewabLAW samen met Joep Mol van de Plannesmederij en Durk Groenveld van Woodwater Legal gewerkt aan 2 handreikingen om de waterschappen te ondersteunen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze handreikingen helpen waterschappen bij de ingewikkelde afwegingen in het omgaan met andere partijen bij duurzame energieprojecten.

Wij hebben concreet de handreikingen ‘Aanbesteden en schaarse rechten’ en ‘Samenwerken met energiecoöperaties’ uitgevoerd.

De eerste handreiking werd al in november van het vorige jaar gepubliceerd en 4 februari 2022 ging de Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) van Waterschappen ‘live’ met de handreiking ‘Samenwerken met energiecoöperaties’. Met de publicatie van de handreikingen is de opdracht afgerond.

HANDREIKING AANBESTEDEN EN SCHAARSE RECHTEN
Omdat waterschappen geregeld voor de keuze gesteld worden welke rol ze willen innemen in de energietransitie en de invulling van elke rol beïnvloedt wordt door het aanbestedingsrecht en zogenaamde schaarse rechten, was er behoefte aan een handreiking. Deze handreiking biedt onder andere een stappenschema voor het maken van verantwoorde keuzes en gaat in op relevante jurisprudentie.

HANDREIKING SAMENWERKEN MET ENERGIECOÖPERATIES
Net als de andere handreiking, geeft deze handreiking aan de hand van een stappenschema (check het plaatje bij dit bericht) weer of een waterschap met een energiecoöperatie voor duurzame energieprojecten kan samenwerken, en zo ja, hoe dat dan het beste kan. Ook wordt op de ontstaansgeschiedenis van de energiecoöperatie ingegaan. Want wat is dat nu eigenlijk; een energiecoöperatie? Onderdeel van de handreiking zijn 3 modelovereenkomsten. Daarin is de theorie in praktische overeenkomsten gegoten.

Meer informatie over deze handreikingen kan je vinden op de website van de Unie van Waterschappen en daar is ook een handreiking over Zon op Water te vinden.

Je kan de Plannensmederij, Woodwater Legal of RenewabLAW bereiken voor meer uitleg. Ondermeer wat betreft de vraag of het stappenplan 1-op-1 kan worden toegepast door gemeenten.