Partners: Omgevingsmanagement

Enter Next Level

Enter Next Level is een innovatief duurzaamheidsbedrijf dat zich volledig focust op vraagstukken van organisaties rondom duurzame energie, circulariteit en lokale economie. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die vastloopt op grootschalige energieprojecten. Of aan een bedrijf dat een constructief plan van aanpak wil voor de verduurzaming van alle bedrijfsprocessen. En ook bij het vastlopen van

Blog