Partners: Techniek en projectmanagement

BLIX

BLIX Consultancy BV is een onafhankelijk adviesbureau in wind energie. Zij ondersteunen u door het integreren van kennis en ervaring uit alle fasen van de levenscyclus van een project. BLIX levert interimmanagement, projectadvies en strategisch advies. Binnen die diensten kijken wij naar haalbaarheid, ontwikkeling, engineering, contractering, constructie, beheer en onderhoud. Aanspreekpunt voor RenewabLAW binnen Blix

Blog