Partners: Omgevingsrecht

Woodwater Legal

Woodwater Legal verricht hoogwaardige en pragmatische juridische dienstverlening voor zowel bedrijven als overheden, waarbij de focus ligt op energie & klimaat, milieu & veiligheid en bouw & infrastructuur. Haar werkwijze voor zowel bedrijven als overheden (vooral gemeenten en waterschappen) kenmerkt zich door gedrevenheid, integriteit en resultaatgerichtheid. Vanwege een goed gevoel voor beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen

ProRealis

ProRealis is een onafhankelijk en breed georiënteerd project- en adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en hernieuwbare energie. De kwaliteit van ProRealis ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis en projectmanagement. Op deze wijze worden marktpartijen en overheden ondersteund en geadviseerd bij complexe opgaven en opdrachtgevers geholpen om hun ambities op een grensverleggende wijze te verwezenlijken.

Blog