Partners

Roger Van Buuren: Bird & Bird

Roger is met ruim 20 jaar ervaring gespecialiseerd in project finance in de Energy & Utilities sector en daarnaast acquisition en real estate finance. Eerder werkte hij als finance advocaat bij verschillende vooraanstaande Nederlandse advocatenkantoren en bij ABN AMRO Bank. Recentelijk is hij teruggekeerd naar de advocatuur als partner bij Bond Advocaten, waar hij kredietverstrekkers

BLIX

BLIX Consultancy BV is een onafhankelijk adviesbureau in wind energie. Zij ondersteunen u door het integreren van kennis en ervaring uit alle fasen van de levenscyclus van een project. BLIX levert interimmanagement, projectadvies en strategisch advies. Binnen die diensten kijken wij naar haalbaarheid, ontwikkeling, engineering, contractering, constructie, beheer en onderhoud. Aanspreekpunt voor RenewabLAW binnen Blix

PowerQ

PowerQ helpt al meer dan 8 jaar bedrijven en instellingen met het verlagen van hun energiekosten. Zij onderscheiden zich van andere energieadviseurs en installatiebedrijven doordat zij het advies ook kunnen implementeren en exploiteren. Zo voegen ze daad bij het woord en kunnen ze  hun beloftes waarmaken. Als een van de weinige partijen hebben zij een

Edelweiss Finance Advisors

Edelweiss Finance Advisors is een corporate finance adviesbureau voor praktisch en oplossingsgericht financieel advies. . Met name met windprojecten (on-shore en offshore), maar ook als het gaat om zonne energie- en biomassa installaties. Edelweiss Finance Advisors levert naast de kennis over en ervaring met ontwikkeling en financiering ook de professionele expertise en projectmanagement voor de

Woodwater Legal

Woodwater Legal verricht hoogwaardige en pragmatische juridische dienstverlening voor zowel bedrijven als overheden, waarbij de focus ligt op energie & klimaat, milieu & veiligheid en bouw & infrastructuur. Haar werkwijze voor zowel bedrijven als overheden (vooral gemeenten en waterschappen) kenmerkt zich door gedrevenheid, integriteit en resultaatgerichtheid. Vanwege een goed gevoel voor beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen

ProRealis

ProRealis is een onafhankelijk en breed georiënteerd project- en adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en hernieuwbare energie. De kwaliteit van ProRealis ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis en projectmanagement. Op deze wijze worden marktpartijen en overheden ondersteund en geadviseerd bij complexe opgaven en opdrachtgevers geholpen om hun ambities op een grensverleggende wijze te verwezenlijken.

Blog